Psalm 3.

p

1 Gospode! Kako je mnogo neprijatelja mojih! Mnogi ustaju na me.

2 Sam. 15:12

2 Mnogi govore za dušu moju: Nema mu pomoći od Boga.

2 Sam. 16:8Ps. 22:7

3 Ali Ti si, Gospode, štit koji me zaklanja, slava moja; Ti podižeš glavu moju.

2 Car. 25:27Ps. 27:6Ps. 41:10Jer. 52:31

4 Glasom svojim vičem ka Gospodu, i čuje me sa svete gore svoje.

5 Ja ležem, spavam i ustajem, jer me Gospod čuva.

Ps. 4:8Ps. 139:18Priče 3:24Dela 12:6

6 Ne bojim se mnogo hiljada naroda što sa svih strana navaljuje na me.

7 Ustani, Gospode! Pomozi mi, Bože moj! Jer Ti udaraš po obrazu sve neprijatelje moje; razbijaš zube bezbožnicima.

Jov 29:17Ps. 7:6Ps. 9:19Ps. 17:13

8 Od Gospoda je spasenje; neka bude na narodu Tvom blagoslov Tvoj!

Ps. 37:39Priče 21:31Os. 13:4

Leave a Reply

Close Menu